Gravid Yoga

Gravid Yoga


kort info om Gravid Yoga

Finns det några risker med Gravid Yoga?

text text

Rubriktext text

Osäker på om Gravid Yoga är för dig?

Kontakta så....

Anneli Lindberg

Leg sjuksköterska och Yogalärare
0708-880724


Sandavägen 37

19463 Upplandsväsby


Info@yogali.se

© Copyright. All Rights Reserved.